foto 2Stichting Attanmia (Cetrum voor Participatie en Burgerschap) organiseert in samenwerking met het landelijk programma Zorg Verandert en het NOOM   een aantal bijeenkomsten over de veranderingen in de zorg.

Zoals u al weet heeft de overheid nieuwe beleidskeuzes gemaakt

 • Beperken uitgaven aan zorg
 • Overdracht taken van het rijk naar gemeenten
 • ‘Dichtbij de burger’
 • Meer beleidsvrijheid voor gemeenten

Hierdoor heeft een aantal hervormingen in de zorg plaats gevonden. Mensen weten niet / of hebben niet voldoende informatie om hierop te kunnen anticiperen.

De bijeenkomsten

De bijeenkomsten Zorg Verandert hebben een dubbel doel:

 • Overdracht van informatie
 • Bewustwording door middel van onderling gesprek.
 • Dat wil zeggen:
 • Deelnemers bewust maken van wat deze veranderingen voor mensen betekenen: meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid, meer zelf doen, samen oplossingen bedenken;
 • Deelnemers gelegenheid geven om de informatie samen te verwerken;
 • Deelnemers gelegenheid geven om samen ervaringen uit te wisselen;
 • Deelnemers gelegenheid geven om elkaar te helpen om oplossingen te bedenken.

Voor wie?

 • De bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere migranten en familieleden / mantelzorger. Want ook voor hen is de informatie van belang. Niet allen omdat zij voor de oudere moeten zorgen, maar ook omdat zij zelf als mantelzorger aandacht en wellicht ondersteuning nodig hebben.
 • wilt u meer weten over de bijeenkomsten? wil u bij uw organisatie een voorlichting of workshop organiseren? neem gerust contact met ons op!