Stichting Attanmia, Centrum voor Participatie en Burgerschap, (CPB) is een non-profit organisatie die projecten initieert, ontwikkelt en uitvoert op het gebied van sociale vraagstukken.  Verder verzorgt de stichting interculturele trainingen en verschillende activiteiten met partners uit het maatschappelijk veld en overheidsdiensten.

De stichting  Attanmia  richt zich op sociale vraagstukken rondom met name participatie, opvoedingondersteuning en burgerschap. Op onafhankelijke, innovatieve en flexibele wijze initieert en ontwikkelt CPB projecten ter ondersteuning van voornamelijk allochtone gezinnen in achterstandswijken. Centraal in deze projecten staan het ontdekken van eigen talent en leervermogen en het creëren van ontwikkelingskansen en sociale netwerken. De stichting beschikt over een breed netwerk in Rijnmond en is ook actief  in andere regio’s in Nederland.

Visie

Wij geloven in het goede van de mens en staan open om van anderen te leren.
Wij geloven in een wereld waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Onze kernwaarden zijn geloof in eigen kunnen, respect voor mens en natuur en rechtsgelijkheid.

Onze missie is bouwen van sociale netwerken, verbinden van oevers, plekken creëren waar mensen in contact kunnen komen met anderen om over hun eigen drijfveren te praten en ook met  elkaar in dialoog te gaan. We bieden de mogelijkheden om aandacht te besteden aan zowel groeps- als persoonlijke ontwikkeling. Wij focussen ons op talenten van jongeren en stimuleren de ontwikkelingen van hun ouders /verzorgers en hun sociale netwerk.