Stichting Attanmia organiseert in samenwerking met SVB en stichting NOOM voorlichtingen over AOW en AIO. Ben jij of is jouw groep geïnteresseerd in het bijwonen van een voorlichting? Neem contact met ons op en we plannen een voorlichting bij jullie op locatie!

Wat komt aan bod?
– Hoe zit het met de verhoging van de AOW-leeftijd?
– Wat staat er in de wet?
– Wie bepaalt wat de levensverwachting is en waar is dat op gebaseerd?
– Aanvraag AOW en aanvraagprocedure
– Onvolledige AOW (AOW-gat)
– Hoe hoog is mijn AOW?
– Wat verstaat de SVB onder ‘samenwonen?
– Bedrijfspensioen?
– AIO: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
– Kostendelersnorm AIO & AIO aanvragen
– Hoeveel bedrijfspensioen krijg ik later?
– Andere mogelijkheden om het inkomen aan te vullen

Flyer voorlichtingen AOW en AIO