De reizende karavaan: Voor u ligt het reisverslag van de reizende karavaan over overgewicht en obesitas in Rotterdam.
De reizende karavaan heeft plaats gevonden in het kader van de gemeentelijke programma Mee(R)doen. Rotterdammers in actie. Er zijn vanaf april tot met juni 2013 23 bijeenkomsten gehouden op uiteenlopende locaties om een aantal doelgroepen bewuster te maken van een gezonde leefstijl. Hierbij is expliciet rekening gehouden met de cultuur- senwerkconferentie_48sitieve elementen. De resultaten hiervan zijn tijdens een slotbijeenkomst op 2 juli gepresenteerd.

Wij, Stichting Attanmia, Stichting Sanitas, , RKD (Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit), SMOR (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Rijnmond), stichting Rosaruim en stichting Attanmia hebben er bewust voor gekozen om vanuit hun informele rol opvoeders te informeren over het gevaar van overgewicht en hen uitdagen om hier zelf een actieve rol in te nemen. Als betrokkene maatschappelijke organisaties hebben wij in het onderhavige plan “reizende karavaan”aangegeven hoe wij vanuit eigen kracht een rol voor ons zelf zien weggelegd om het thema te agenderen binnen bepaalde gemeenschappen en daar activiteiten uit te voeren om het bewustzijn te vergroten en het gedrag positief te beïnvloeden. Wij hebben hiermee bewust gekozen vooronderzoek BMI een thema die eigenlijk ver ligt van onze dagelijkse werkelijkheid. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van het lerend effect, omdat we zien dat dit onderwerp relatief onontgonnen is en een steeds groter probleem aan het worden is in Rotterdam. Onderzoeken wijzen namelijk uit dat overgewicht in Rotterdam verhoudingsgewijs veel vaker voorkomt dan in de rest van het land.

Download volledig verslag

Landelijke opvoedweek 2013

Tussen 1 en 13 oktober is gemeente Rotterdam erin geslaagd om in samenwerking met verschillende partners (waaronder Stichting Attanmia) maar liefst 219 opvoedtafels te realiseren. Hierbij zijn meer dan 3000 opvoeders bereikt. Stichting Attanmia vindt opvoedingvraagstukken van groot belang en heeft derhalve 40 opvoedtafels met verschillende netwerkpartners gerealiseerd.
Deelnemende Rotterdamse ouders en opvoeders geven aan dat zij behoefte hebben aan meer vergelijkbare activiteiten als het gaat om opvoeden.
Uit de verslagen van de opvoedtafels bleek dat Rotterdamse ouders de meeste

image-e1e08d86c3eb327b6bfb4319121c98887dd7e4e94945f7f8964bc6a45336e178-V

vragen hadden over mediagebruik, ouderbetrokkenheid op school en opvoeden in diverse culturen. Dit zijn ook de paar conclusies die getrokken zijn tijdens de slotconferentie, ‘Opvoeden in divers 010’ van 29 oktober 2013 bij de Arminius kerk

Slotwoord van wethouder Korrie Louwes:

De wethouder benadrukte tijdens de conferentie enkele woorden die door het panel waren uitgesproken.
Belangstelling: toon oprechte belangstelling in je kind,
Bemoedigen: moedig je kind aan in positieve zin en

Mee -opvoeders: uiteindelijk zijn wij allemaal opvoeders, o

ok de straat speelt een rol bij de opvoeding.

Korrie Louwes was verrast door de grote belangstelling die er is in Rotterdam voor dit onderwerp en hecht er dan ook veel belang aan dat er in de toekomst meer aandacht wordt gegeven aan opvoeden.

8 april, 2013

(Evaluatie)verslag

“Train de trainer”, training “Opvoeden en Eten met Plezier”
&
De workshops “Smakelijk Eters” Uitgevoerd in 2012

Train de trainer programma

In samenwerking met Flexus Jeugdplein, Stichting de Meeuw en stichting Attanmia is op 18, 20 en 25 september 2012 een train de trainer voor 12 deelnemers uitgevoerd. De trainers hebben gedurende 3 avonden voldoende tools aangereikt gekregen om al dan niet in samenwerking met Felxus Jeugdplein de trainingen te verzorgen. Een aantal van de trainers hebben zelfstandig en conform de afspraak de workshops „Smakelijke Eters‟ bij een vijftal organisaties uitgevoerd. De training “Opvoeden en Eten met Plezier is door de trainers in samenwerking met de pedagoog/trainer van Flexusjeugdplein uitgevoerd. Vanwege het strakke programma en de te weinig aanbod aan trainingen en workshops is er bewust gekozen om de tweede groep trainers in 2013 te trainen. Eind februari 2013 zullen 12 kandidaten, geselecteerd conform de afspraak met mevrouw E.Luijsterburg- Hobbel, mevrouw E. Clason en de heer N. de Graaf, starten met het train de trainer programma.

Trainingen en workshops

In het laatste kwartaal van 2012, hebben wij, stichting Attanmia, centrum voor Talent Ontwikkeling & Burgerschap in samenwerking met Flexus Jeugd, bij een aantal scholen en een aantal zelforganisaties in deelgemeente Noord, deelgemeente Prins Alexander, deelgemeente Feijenoord en de deelgemeente Kralingen en Crooswijk 5 workshops ‘ Smakelijke Eters’ en 5 trainingen ‘Opvoeden en Eten met Plezier’ gegeven. Een overzicht van organisaties waar de trainingen en de workshops zijn uitgevoerd is als bijlage 1 hierbij gevoegd. Ook de lijsten van de deelnemers aan de trainingen en de workshops wordt als bijlage 2 bij dit evaluatieverslag gevoegd.
De deelnemende groepen vrouwen en één deelnemende groep mannen aan deze trainingen vormen in meerdere opzichten vaste groepen. De individuele participanten kennen elkaar goed en zijn vertrouwd met de locaties en de daarin verzorgde educatieve activiteiten over, onder andere, voeding en opvoeding.

 

Download volledige evaluatie