Op donderdag 26 januari 2017 vond het slotcongres plaats van het onderzoeksproject Shahab van Nu! in De Nieuwe Banier te Rotterdam. Op het congres presenteerden Prof. Mariette de Haan en Spark van Beurden van Universiteit Utrecht aan ouders, professionals, beleidsmakers en academici wat oudertraining Shabab van Nu! van de Rotterdamse Stichting Attanmia betekent voor de opvoeding en het sociale steunnetwerk van Marokkaans-Nederlandse ouders, en deelden zij hun aanbevelingen voor toekomstige trainingen.

 

Prof. Mariëtte de Haan aan het woord.

Dhr. Abdelkader Salhi van Stichting Attanmia opende het congres met een terugblik op het ontstaan van de oudertraining Shabab van Nu! (SvN) en de principes en werkwijze van Stichting Attanmia. Prof. Mariette de Haan deelde haar visie op de reconstructie van culturele fenomenen zoals opvoeden na migratie en in multiculturele samenlevingen. Spark van Beurden presenteerde vervolgens de onderzoeksbevindingen en de aanbevelingen.

 

Na deze presentaties werd de middag vervolgt met het delen van trainingservaringen van ouders en trainers en een discussie met het publiek over de besproken thema’s en onderzoeksresultaten. Vragen kwamen voorbij zoals: Zijn ouders deskundig genoeg om andere opvoeders te kunnen adviseren? Klopt het om uit te gaan van een ‘modernisering’ van culturele praktijken zoals opvoeden? En hoe kunnen we in de opvoeding omgaan met specifieke vraagstukken zoals de digitalisering van de maatschappij?

Vragen vanuit het publiek.

Het congres werd afgesloten met de uitreiking van het boekje en bijbehorende poster ‘Opvoeders van shabab van nu’ dat de leerervaringen van ouders alsmede de onderzoeksbevindingen weergeeft. Dit boekje is kunt u hier downloaden: Boek Opvoeders Shabab van Nu

Voor meer informatie: zonmw.nl/shabab-van-nu