CPB verzorgt in samenwerking met bureau ASK TMC thans de volgende trainingen voor de vertrouwenspersonen in de gemeente Dordrecht. Ook heeft de CPB onlangs trainingen uitgevoerd in het kader van het professionaliseringstraject van de Buurtvadersgroep in Bloemhoff te Rotterdam. Hieronder treft u een korte overzicht van trainingen:

image (2)

Huiselijk geweld & Eergerelateerd geweld                                                                  

De deelnemers moeten na afloop van dit onderdeel o.a.:
• Huislijk geweld in enge vorm, kindermishandeling,
• Oudere en ouderen mishandeling
• Huwelijkdwang, uithuwelijking, e.o.
• Eergerelateerd geweld (EGG).
• Begrijpen en in de context plaatsen van eergerelateerde geweld (EGG),
• Hoe om te gaan met EGG
• Veiligheid en nazorg,
• Kennen van de sociale kaartHuiselijk geweld

Radicalisering en Islamofobie

De deelnemers krijgen op een eenvoudige manier inzicht in dit thema en moeten na afloop van dit programma o.a.:
• Weten wat polarisatie is;
• Weten wat radicalisering inhoudt
• Onderscheid maken tussen Activisme, Extremisme, radicalisering en terrorisme
• Rechts radicalisering, linksradicalisering,
• Moslimradicalisering & Islamofobie
• Inzicht krijgen in het proces van radicalisering
• Voorbeelden van mogelijk radicalisering
• De signalen en interventies en
• Wat te doen in reactie op signalen;

Effectief communiceren

De deelnemers moeten na afloop van dit programma o.a.:
• Werken conform een communicatie model;
• Gesprekstechnieken te hanteren;
• Feedback te geven en te ontvangen;
• Goed luisteren;
• Expliciet en impliciet communiceren;
• Helderder, plezieriger en duidelijker communiceren;
• In staat zijn om kort en bondig een doel te formuleren en door te communiceren;
• In staat zijn een bericht te kunnen schrijven;
• In staat zijn om op een effectieve wijze zich te profileren

Surveillance – en observatietechnieken
De buurtvaders zijn in staat na afloop van dit programma onderstaande toe te passen o.a.:
• Surveilleren en observeren op basis van de geworven competenties,
• Waarnemingen te doen vanuit ‘politiële’ oogpunt,
• Signalen snel op te pakken en te herkennen,
• Effect en doel van surveillance te benoemen,
• Verschil tussen surveillance en observatie te maken,
• Het verschil in pro-actie en preventie
• Geleerde theorie in de praktijk toe te passen

Bevoegdheden, rechten en plichten van de buurtvaders
De inhoud van deze training staat in het licht van de bevoegdheden vanuit verschillende rechtsbronnen en wetten. De groep krijgt op een eenvoudige manier inleiding in straf – privaat en bestuursrecht.
De buurtvaders moeten na afloop van dit programma o.a.:foto (5)
• Weten wat (buiten) heterdaad en de bevoegdheden zijn;
• Weten wat aanhouding en inbeslagneming is;
• Bezitter te goede trouw en niet te goede trouw;
• Verschil tussen bezitter en eigenaar;
• Zaakwaarneming;
• Derde bescherming (bij aantreffen van gestolen goederen);
• Boetes en de bezwaren binnen de algemene wet bestuursrecht;
• APV (algemene politie verordeningen);
• Gemeente wet etc..

EHBO training
Wat wordt geleerd tijdens een EHBO cursus?
● De 4 stappen van Eerste Hulp
● Reanimatievaardigheden inclusief het gebruik van de AED                                                       ● Letsels aan botten, spieren en gewrichten
● Bewusteloosheid
● Verslikking
● Bloedingimage
● Huidwond
● Brandwonden
● Nek- en wervelletsels
● Pijn op de borstkas
● Een beroerte