Vergader – en presentatietechnieken

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan o.a.:

  • De vergader agenda en de samenstelling hiervan;
  • De rollen van de vergadervoorzitter en notulist/ secretaris door een en dezelfde persoon te laten uitvoeren;
  • Goed te luisteren;
  • Niet af te dwalen en beslissingen te nemen;
  • Actie – en activiteiten lijst te maken;
  • samenvatten;
  • Gebruik te maken van lichaamshouding en uitstraling;
  • Het woord keuze te hanteren;
  • Overige technieken in te zetten