Huiselijk geweld & Eergerelateerd geweld                                                                  

De deelnemers hebben na afloop van de training kennis opgedaan met o.a:
• Huislijk geweld in enge vorm, kindermishandeling,
• Oudere en ouderen mishandelingHG maastricht
• Huwelijkdwang, uithuwelijking, e.o.
• Eergerelateerd geweld (EGG).
• Begrijpen en in de context plaatsen van eergerelateerde geweld (EGG),
• Hoe om te gaan met EGG
• Veiligheid en nazorg,
• Kennen van de sociale kaart

Bent u geïnteresseerd in deze training, neem gerust contact met ons op:

info@attanmia.nl