Conflicthantering, omgaan met agressie en weerbaarheid
Naast een theoretische benadering is de training interactief en gericht op het nemen van concrete maatregelen en acties om agressie te bestrijden en te voorkomen. De trainees worden weerbarder gemaakt om bij conflicten en/of agressief gedrag de consequenties van de gedragingen goed in te schatten en daarop efficiënt te reageren.
De trainees zijn na afloop van dit programma o.a.:
• In staat zijn de vijf manieren waarop men met conflict kan omgaan toe te passen: aanpassen, vermijden, samenwerken en onderhandelen,
• Ontdekken dat een conflict een vernieuwing in een relatie teweeg kan brengen,
• In staat zijn eigen grenzen beter te kennen, een conflict is een signaal dat er een grens overschreden is,
• In staat zijn de balans te zoeken tussen hun eigen belang en het belang van de groep  en/of andere bewoners en partners,
• Leren om te gaan met hun fysieke krachten en deze te leren beheersen.

Bent u geïnteresseerd in deze training, neem gerust contact met ons op:

info@attanmia.nl