Sporten?

Hoewel iedereen ‘weet’ wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt een aantal kenmerken:

  • Een sport heeft een vastgelegde regelset die bij alle spelers bekend horen te zijn. Deze kunnen over de tijd en de plaats variëren. Toernooien kunnen hun eigen aanvullende regels stellen, maar er is een vaste basisset van overeengekomen en geaccepteerde regels.
  • Een sport heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een directe confrontatie met andere spelers, of in de zin van het vestigen van een score.
  • Een sport wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of van de toeschouwers; of omwille van het prestige van een land, stad, club enzovoorts.
  • Een sport bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in teamverband, met of zonder tegenspelers om van te winnen (bijvoorbeeld Muay Thai), of om een doel te bereiken (bijvoorbeeld kampioen worden), of om gezondheidsredenen (bijvoorbeeld afvallen).

Wat kun je bij ons doen?

Je kan bij ons verschillende sportactiviteiten beoefenen.

Je kunt je trainen en beter worden. Trainen kan voor verbetering zorgen door lichamelijke of geestelijke adaptiviteit van mensen. Bij ons kun je verschillende aspecten trainen. Deze aspecten die getraind kunnen worden onderscheiden in techniek, conditie, tactiek en mentale training.

flyer sport Attanmia def