Tegengaan van radicalisering is een kwestie van een goede opvoeding.

Aanleiding

Stichting Attanmia heeft in samenwerking met  de universiteit van Utrecht (afdeling Pedagogische Wetenschappen) een training over opvoeding en burgerschap ( Shabab- jeugd- van Nu) bij 20 groepen vaders en moeders in Rotterdam uitgevoerd. Tijdens deze trainingen zijn veel vragen gesteld over de actuele ontwikkelingen omtrent radicalisering en de invloed van Islamitisch extremisme op onze jongeren in Nederland. Ook de terroristische aanslagen in Parijs en elders hebben veel losgemaakt in de samenleving maar ook bij groepen moeders die wij via onze opvoedingstrainingen en andere sociale programma’s en netwerken bereiken.

Projectbeschrijving

In november 2015 zijn wij gestart met de training Weerbaar Opvoeden. In een jaar tijd hebben in Rotterdam zo’n 300 Islamitische moeders de training gevolgd. Hierin werd een verdiepingsslag gemaakt over opvoedingsvraagstukken, met een focus op een aantal thema’s rondom radicalisering zoals: jongeren, cultuur en identiteit, ronselen (waar begint het en waar kan eindigen), internationale ontwikkelingen op het gebied van radicalisering, complottheorie rondom de aanslagen. Met deze training willen wij de weerbaarheid van de moeders met betrekking tot voornoemde thema’s vergroten. De komende maanden zullen nog vier moedergroepen de training volgen.

In de tweede fase van dit project zijn 20 van die 300 getrainde moeders als vrijwillige opvoedambassadeurs ingezet. Zij zijn extra getraind en zijn met (moeilijk bereikbare) ouders uit de buurt in gesprek over opvoeding, burgerschap en radicalisering. In de trainingen en in de gesprekken staan herkenbaarheid en gelijkheid centraal.

Interview in het AD door een van de Opvoedambassadeurs en de projectleider van Weerbaar Opvoeden.

Interview in AD Rotterdam op 9 maart 2016 met een opvoedambassadeur en de projectleider van Weerbaar Opvoeden.

Inhoud

De volgende thema’s worden behandeld:

  • Ontwikkelingsprocessen in de opvoeding
  • Identiteit
  • Straatcultuur
  • Brede internationale ontwikkelingen rondom radicalisering
  • Ronselen / complottheorie

(Kennis)overdracht 

Het project Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering is uitgekozen door KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving) om mee te draaien in een versterkingstraject voor preventieve programma’s op het gebied van radicalisering. Een research stagiaire van het Verwey-Jonker instituut heeft in samenwerking met Stichting Attanmia het handboek doorontwikkeld, zodat dit project middels een warme overdracht ook door andere organisaties kan worden uitgerold elders in het land en daarbuiten. Het artikel van KIS hierover lees je hier. Vanaf september 2017 zal de training van Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering in aangepaste vorm ook gevolgd worden door islamitische vaders.

Werkbezoek Europese Burgemeesters

Tijdens het werkbezoek van Europese burgemeesters bij Stichting Attanmia.

Tijdens de Europese Burgemeester Conferentie over preventie van radicalisering en extreem geweld op 9 november 2016, kwamen 20 Europese burgemeesters op werkbezoek bij Stichting Attanmia. Tijdens dit werkbezoek presenteerden we onze aanpak en resultaten.

Burgemeester Aboutaleb aan het woord bij Stichting Attanmia

Burgemeester Aboutaleb aan het woord bij Stichting Attanmia

Beschrijving en Evaluatie

KIS heeft ook het project Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering geëvalueerd. Zowel deelnemers als samenwerkingspartners zijn positief over de methode. De beschrijving en evaluatie door KIS kunt u hier downloaden: Beschrijving en evaluatie Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering – Kennisplatform Integratie en Samenleving

Financiering

Dit project is mogelijk gemaakt door de bijdragen van o.a. gemeente Rotterdam, stichting Bevordering van Volkskracht, Sint Laurensfonds en het Oranje Fonds.