Project ‘Peer-Ouders’ : De mensen van de wijk (moeders en vaders) zitten vaak met vragen over het opvoeden van hun kinderen waar ze geen antwoord op hebben en/of krijgen. De mensen ervaren een grote drempel bij de organisaties in de wijk of stad. Het is dan ook veel makkelijker om met je vragen bij mensen in je eigen omgeving terecht te komen. Omdat dat de mensen zijn die je gezinssituatie kennen en begrijpen

Een klein aantal betrokken ouders wordt getraind en ingezet om als peer-ouder vanuit een laagdrempelige benadering binnen hun eigen netwerk, andere (moeilijk bereikbare) ouders te ondersteunen op het gebied van opvoeding. Het ondersteunen in de opvoeding gebeurt in alle vertrouwen door middel van het overbrengen van kennis en vaardigheden aan de ouders, met als insteek: gelijkwaardigheid en herkenbaarheid tussen de peer-ouder en de ouders.image (3)

Onze doel:
o  Bespreekbaar maken van opvoedingsproblemen binnen verschillende sociale verbanden;
o Vergroten van kennis en vaardigheden van opvoeders;
o Ouders uit de buurt gaan meer met elkaar in gesprek over de opvoeding en wisselen ervaring en kennis met elkaar uit;
o Bereiken van moeilijk bereikbare ouders via de peer-ouders.

Beoogde Bereik: Het aantal vrijwilligers per wijk en bij voorkeur bestaande uit vaders en moeders, bereik per vrijwilliger: 20 ouders

Bijdrage Partners:

-Basisscholen: stellen ouderkamers / schoolplein beschikbaar en zetten ouderconsulenten en schoolmaatschappelijk werk in ter ondersteuning bij de uitvoering,

-Er wordt samengewerkt met de locale welzijnsorganisaties zoals het buurthuiswerk en opbouwwerk,

-GGD, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin): geven informatie/voorlichting en enkele workshops.