Aanleiding

Overgewicht en obesitas zijn nieuwe kwesties die de nodige aandacht vragen in Rotterdam. Uit de staat van integratie ( onderzoeksrapport in opdracht van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, 2012) blijkt dat overgewicht een groeiend, maar vooral uitdijend probleem aan het worden is. Zo is gebleken dat afgelopen jaren het aantal kinderen van migranten afkomst met overgewicht sterk is toegenomen .werkconferentie_54

Na aanleiding van “de staat van integratie” zijn er tal van organisaties in Rotterdam door de gemeente uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over allerlei activiteiten die vanuit de eigen kracht genomen kunnen worden. Diverse partijen hebben op verschillende momenten nagedacht over hoe zij hun maatschappelijke betrokkenheid op het genoemde thema concreet kunnen maken. In dit kader is in Rotterdam een maatschappelijke werkgroep gevormd bestaande o.a. uit Stichting Sanitas, Stichting Attanmia, RKD (Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit), SMOR (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Rijnmond) en stichting Rosaruim.

Deze werkgroep heeft een campagne, in de vorm van de ‘Reizende Karavaan’ gestart, met als doel: het thema en de ernst van de zaak onder de aandacht van Rotterdammers te brengen. Met als doel om heb te betrekken bij de discussie over overgewicht in Rotterdam en een positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van overgewicht en obesitas..

Er zijn vanaf april tot juni 2013 23 bijeenkomsten gehouden op uiteenlopende locaties om een aantal doelgroepen bewuster te maken van een gezonde levensstijl. Hierbij is expliciet rekening gehouden met de cultuursensitieve elementen. De resultaten van deze bijeenkomsten willen op 2 juli a.s. tijdens een werkconferentie verder bespreken en een poging te wagen om aantal aanbevelingen te verzilveren.

Doel

Met de werkconferentie “werken aan gezondheid” burgers aan zet,  willen wij vanuit stichting Attanmia in samenwerking met onze partners een bijdrage leveren aan de volgende doelstelling.

 • De uitkomsten van de reizende Karavaan delen met een deel van de groep die tijdens het proces bereikt was.
 • De uitkomsten van de reizende karavaan delen met professionals, die de Rotterdammer in het vervolge verder kunnen ondersteunen.
 • Het verdiepen van de uitkomsten om daaruit te komen tot concrete oplossingen.
 • Om van elkaar te leren, met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen van overgewicht en hoe hiermee om te gaan.
 • Het benutten van alle aanwezige talent en die met elkaar te verbinden.

Doelgroep

Met de werkconferentie beogen we 40 á 50 deelnemers te bereiken. Het gaat hierbij om:

 • Rotterdamse burgers die deel hebben genomen aan de reizende Karavaan.
 • Sleutelfiguren binnen verschillende zelforganisaties.
 • Professionals die op het terrein van gezondheid in Rotterdam actief bezig zijn.
 • Beleidmakers vanuit het cluster MO

Werkvorm

Tijdens de werkconferentie zullen 3 workshops worden gehouden. Deze workshops gaan over de uitkomsten uit de reizende Karavaan. Met als doel om een verdieping en de verbinding te leggen tussen de verschillende krachten. Het gaat hierbij om:

 • workshop 1. Verwachtingen van de burger/ Rotterdammers en de rol van de overheid
 • workshop 2. Burgerkracht. Wat kunnen de burgers voor zichzelf en voor elkaar betekenen
 • workshop 3. Wat is de rol van de NGO  met betrekking tot hun achterban.

Centraal op de conferentie en tijdens de workshop staan de ervaringen uit de reizende Karavaan. Bij ieder workshop gaat het om de analyse, wat er anders moeten gebeuren, wat de verantwoordelijkheid is van de verschillende partnes aan tafel. En uiteindelijk de eigen rol en verantwoordelijkheid van de Rotterdammers, die invulling gaat geven aan de eigen zelfredzaamheid.

Samenwerkingspartners

Stichting Sanitas, Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit, SMOR, Rosaruim Stichting Al Mohcinine Feijenoord, Stichting Alexander Plus, SOAB (stichting Onderwijs en Achterstandbestrijding),Stichting de hoop/ OBS de Boog /Resto van Harte Rotterdam West en Noord, Stichting Noord Plus, Turkse vereniging Hoogvliet,Marokkaanse vrouwengroep Turkse vrouwen organisatie Noord, Voice of Afghan / Somalisch en Iranese Women,  Werkgroep vader en zoon, St. Turkse Isl. Cult. Federatie, Stichting Beraberlik Turkse,vrouwen organisatie Noord, Stichting Essalam Moskee, Somalische moskee.

DSCN0244          werkconferentie_48