Stichting Attanmia (CPB) heeft  de volgende programma’s ontwikkeld en uitgevoerd:

Weerbaar Opvoeden

Tegengaan van radicalisering is een kwestie van een goede opvoeding

Begin oktober 2015 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de training Weerbaar Opvoeden. In Rotterdam gaan wij met een aantal groepen moeders (100) een verdiepingsslag maken over opvoedingsvraagstukken en in het bijzonder een aantal thema’s rondom radicalisering zoals: jongeren, cultuur en identiteit, ronselen (waar begint het en waar kan eindigen), internationale ontwikkelingen op het gebied van radicalisering, complottheorie rondom de aanslagen.

Met deze training en workshops willen wij de weerbaarheid van de moeders met betrekking tot voornoemde thema’s vergroten.

Project ‘Peer-Ouders’ : Een klein aantal betrokken ouders wordt getraind en ingezet om als peer-ouder vanuit een laagdrempelige benadering binnen hun eigen netwerk, andere (moeilijk bereikbare) ouders te ondersteunen op het gebied van opvoeding. Het ondersteunen in de opvoeding gebeurt in alle vertrouwen door middel van het overbrengen van kennis en vaardigheden aan de ouders, met als insteek: gelijkwaardigheid en herkenbaarheid tussen de peer-ouder en de ouders.

Opvoed project Shabab van NU: Stichting Attanmia heeft in samenwerking met stichting Opzoomer Mee in 2010 de training “Opvoeden & burgerschap” ontwikkeld. In 2011 en in het voorjaar van 2012 zi050jn 20 groepen moeders en vaders getraind in opvoeding en burgerschap. De training (Shabab (jeugd) van Nu) handelt over hoe beter om te gaan met pubers. Deze training is uitgevoerd in samenwerking met stichting Opzoomer Mee en verschillende scholen en zelforganisaties.

 

Taboeonderwerpen: Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) voerde in 2013 het project ‘Bespreekbaar maken van homoseksualiteit in Marokkaanse kring’ uit. Met dit project wil het SMN de sociale acceptatie van homoseksuelen in de Nederlandse samenleving bevorderen. De ambitie van SMN is dat de Marokkaanse gemeenschap (individuen en organisaties) in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven een open en kritische discussie gaan stimuleren onder de Marokkaanse gemeenschap betreffende het thema seksuele diversiteit en acceptatie van homoseksuelen. Stichting Attanmia heeft een drie tal bijeenkomsten in Rotterdam bij de Marokkaanse gemeenschap georganiseerd.

Gasten aan tafel: is een project die jongeren tussen 15 en 27 jaar koppelt aan      DSC_0087rolmodellen die op zoek zijn naar stage, vrijwilligerswerk/werk en of inspiratie om hun leven een betere draai te geven.  Er zijn in 2013 136 jongeren bereikt waarvan 91 aan een rolmodel is  gekoppeld en in 2014 is onze target van 91 jongeren ook gehaald.

 

Gezonde leefstijl:  In 2013 heeft stichting Attanmia een groep vrouwen (16) met overgewicht en obesitas een aantal weken begeleid door middel van beweging en voorlichting. In paragraaf 3 het jaar verslag 2013 leest meer informatie hierover.

Reizende Karavaan:  In samenwerking met de gemeente Rotterdam, Stichting Sanitas,  RKD (Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit), SMOR (Samenwerkende Marokkaanse trainingOrganisaties Rijnmond) en stichting Rosaruim is in 2014 een campagne uitgevoerd, in de vorm van de ‘Reizende Karavaan’ . Dit om een positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van overgewicht en obesitas bij de achterban van deze maatschappelijke organisaties.  Zie voor meer informatie het verslag werkconferentie Reizende Karavaan.

 

Kies precies : In het kader van een goede keuze voor een vervolgopleiding na de basisschool is in samenwerking met Woonstad, deelgemeente Noord  (thans gebied Noord genoemd) en andere lokale partners een School keuzedag georganiseerd voor kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders. Zie het jaarverslag 2014 voor meer informatie over dit programma. Voor het jaar 2016 wordt het VO schoolkeuzedag op  21 januari aan de Bergwegplanstoen 10 te Rotterdam gehouden.

 

 

Diversiteit in de Pleegzorg:  In 2013 heeft Stichting Attanmia een plan opgesteld in een samenwerkingsverband tussen pleegzorginstellingen uit de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en belangen-, ondersteunings- en religieuze organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van onder meer allochtone burgers. Dit plan is in de loop van 2014 uitgevoerd. Zie voor meer informatie het jaarverslag 2014 en het boekje Pilot: Diversiteit in Pleegzorg.

Project Shabab (jeugd) van Nu: Het project doet onderzoek naar de werkzaamheid en verdere implementatie van de methodiek “Shabab (Jeugd) van Nu”, waarin de kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal staan. De methodiek is uniek in Nederland, waarbij Marokkaanse gezinnen (moeders en vaders) opvoedondersteuning ontvangen. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde foto svn ettaouhidcompetentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Tijdens een zestal trainingsbijeenkomsten ontvangen opvoeders opvoedingsondersteuning, zij leren om te gaan met de specifieke opvoedingssituatie waar zij mee te maken hebben. Tussen de bijeenkomsten gaan ouders aan de slag met oefeningen en worden zij gestimuleerd elkaar te ondersteunen en raad te plegen.