Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Stichting Attanmia verzamelt ook persoonsgegevens. Hierover informeren wij in onderstaand bericht.

Waarom verzamelt Stichting Attanmia persoonsgegevens?

Stichting Attanmia organiseert activiteiten voor inwoners van Rotterdam en omliggende gemeenten. Bij aanmelding voor een voorlichting of een training worden uw persoonsgegevens gevraagd. Wij willen zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van onze doelgroep. Uw contactgegevens zijn van belang om u in de toekomst weer te kunnen benaderen voor relevante, leerzame activiteiten. Ook zijn we soms verplicht om bij onze opdrachtgevers aan te tonen dat de personen die wij ondersteunen, daadwerkelijk bestaan.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Bij aanmelding voor één van onze activiteiten heeft u controle over welke informatie u aan ons geeft. Wilt u iets niet met ons delen, dan hoeft dat ook niet. Wij delen uw persoonsgegevens met niemand anders als dat niet van te voren is aangegeven, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn. Bent u betrokken bij het EHBO-project dan gebruiken wij uw gegevens ook voor facturatie. U heeft recht om uw gegevens te allen tijde in te zien. Hiervoor kunt u een verzoek tot inzage indienen. Deze wordt pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen of wissen van uw gegevens, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden. De persoonsgegevens worden na 7 jaar vernietigd, dan is de termijn voor controle van de Belastingdienst verlopen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Onbevoegden hebben daarom geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Of wilt u uw gegevens wissen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@attanmia.nl