Op vrijdag 5 juni jl. is aan de wethouder mevr. S.Bruines in aanwezigheid van mevrouw A. van der Ark gemeente  Leidschendam-Voorburg en de voltallige groep PeerOuders de resultaten van een jaar hard werken gepresenteerd.Onderzoeksrapportage

Na de toerusting van de 7 PeerOuders hebben 156 ouders in de wijk bereikt. Er is voldoende vertrouwen ontstaan in zowel de projectleiding, ouders als in de instanties. PeerOuders zijn door de inzet zeer gemotiveerd gebleven en gaven aan dat door het project veel te behalen is en dat wat bereikt is, is nog maar het begin. Door o.a. de inteimagervisie hebben zij  veel van elkaar geleerd en de banden onderling zijn sterk geworden. Door hun inzet valt te concluderen dat de meest voorkomende hulpvragen  van de ouders waarmee zij in contact zijn gekomen in een top 3 te verdelen is (top 3):
1. School/educatie
2. Gezondheid en welzijn kinderen
3. Gezinscrises/criminaliteit
Tweedeling type hulpvragen: 1. Kleinere opvoedvragen 2. Meervoudige problematiek.