Skip to main content

74 leerlingen oefenden sollicitatiegespr...

74 leerlingen van het Wolfert van Borselen in Rotterdam hebben een sollicitatiegesprek geoefend met 13 van onze vrijwilligers. Goed voorbereid, een beetje zenuwachtig maar dapper sloegen de jongens en meiden uit 3 VMBO zich er doorheen. Chapeau! De 13 vrijwilligers (hieronder te zien) waren te spreken over de serieuze wijze waarop de jongeren het gesprek hadden […]

Lees verder

Verslag Shabab van Nu! congres 2017

Op donderdag 26 januari 2017 vond het slotcongres plaats van het onderzoeksproject Shahab van Nu! in De Nieuwe Banier te Rotterdam. Op het congres presenteerden Prof. Mariette de Haan en Spark van Beurden van Universiteit Utrecht aan ouders, professionals, beleidsmakers en academici wat oudertraining Shabab van Nu! van de Rotterdamse Stichting Attanmia betekent voor de […]

Lees verder

Onderzoeksbevindingen Weerbaar Opvoeden ...

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft zes interventies om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen versterkt en overdraagbaar gemaakt. Hierdoor kunnen andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag. Een van die interventies is ons project Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering. Lees hier het artikel van KIS over het project en de bevindingen.

Lees verder

VO-schoolkeuzedag 2016

VO-schoolkeuzedag 2016

Op donderdag 21 januari 2016 is voor de 4 keer in het gebouw van Humanitas- Bergweg, gevestigd aan de Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam, de schoolkeuzedag gehouden. In totaal hebben 28 VO- scholen uit Rotterdam deelgenomen aan de markt. 10 basisscholen zijn op verschillende tijdstippen op bezoek geweest. Ouders en leerlingen konden vragen stellen en […]

Lees verder

Sportactiviteiten

Sporten? Hoewel iedereen ‘weet’ wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt […]

Lees verder

Basis Op Orde

Basis Op Orde

Nieuwe Rotterdammers wegwijs maken in de stad Buurtwerk, Stichting Attanmia en Vluchtelingenwerk Maasdelta voeren per 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht ‘Basis op orde’ uit. Het samenwerkingsverband informeert nieuwe Rotterdammers over rechten en plichten, (ongeschreven) regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Om prettig te kunnen samenleven, is een gedeelde […]

Lees verder

Zorg Verandert

Zorg Verandert

Stichting Attanmia (Cetrum voor Participatie en Burgerschap) organiseert in samenwerking met het landelijk programma Zorg Verandert en het NOOM   een aantal bijeenkomsten over de veranderingen in de zorg. Zoals u al weet heeft de overheid nieuwe beleidskeuzes gemaakt Beperken uitgaven aan zorg Overdracht taken van het rijk naar gemeenten ‘Dichtbij de burger’ Meer beleidsvrijheid voor […]

Lees verder

Weerbaar Opvoeden

Weerbaar Opvoeden

Tegengaan van radicalisering is een kwestie van een goede opvoeding Begin oktober 2015 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de training Weerbaar Opvoeden. In Rotterdam gaan wij met een aantal groepen moeders (100) een verdiepingsslag maken over opvoedingsvraagstukken en in het bijzonder een aantal thema’s rondom radicalisering zoals: jongeren, cultuur en identiteit, ronselen (waar begint het […]

Lees verder