Om een aantal nieuwkomers (vluchtelingen) snel te helpen en te begeleiden naar een snelle integratie in het bedrijfsleven, zijn wij (Stichting Attanmia i.s.m. Stichting Pioniers) op zoek naar een vrijwilliger/ docent/instructeur die vanuit zijn hart van betekenis wil zijn voor onze doelgroep voor het behalen van VCA-certificaat.

Graag willen wij dat hij/zij de deelnemers examenproef kan voorbereiden in het volgende:

 • Arbeidsomstandighedenwetgeving;
 • Risico’s en preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Elektriciteit;
 • Machines en gereedschappen;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voelt u zich getrokken tot deze oproep en u wilt van betekenis zijn voor de doelgroep, neem a.u.b. contact met ons op!

Statushouders aan Zet

De VCA-training maakt deel uit van het programma Statushouders aan Zet. Dit project heeft tot doel:

 • Het verbinden van nieuwkomers (vluchtelingen) met Nederlanders met diverse achtergronden, waardoor sociale netwerken ontstaan en er een sterkere verbinding met de stad ontstaat.
 • Nieuwkomers (vluchtelingen) ondersteunen bij het vinden van o.a. een integratiecursus, een opleiding, een baan en een woning en het ondersteunen met ‘het papierwerk’ tijdens de eerste maanden van hun verblijf in Nederland.
 • Het overbruggen van taalbarrières en culturele barrières bij het contact tussen nieuwkomers en Nederlanders met diverse achtergronden.
 • Het (verder) ontwikkelen van interculturele vaardigheden van zowel nieuwkomers als Nederlanders met een migratie-/vluchtgeschiedenis en Nederlanders die in Nederland zijn geboren.
 • Dit alles draagt bij aan het integratieproces van nieuwkomers en de vorming van een solidaire samenleving.

Flyer VCA-instructeur gezocht