Skip to main content

Shabab van Nu! als sociale leergemeensch...

Shabab van Nu! als sociale leergemeenschap

PhD-student Spark van Beurden en prof. dr. Mariëtte de Haan van Universiteit Utrecht hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten van onze oudertraining Shabab van Nu!. Recentelijk werd een van hun artikelen gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Child  & Family Social Work. Dit onderzoeksartikel richt zich op de leerprocessen die plaatsvinden in de […]

Instructeur VCA gezocht!

VCA

Om een aantal nieuwkomers (vluchtelingen) snel te helpen en te begeleiden naar een snelle integratie in het bedrijfsleven, zijn wij (Stichting Attanmia i.s.m. Stichting Pioniers) op zoek naar een vrijwilliger/ docent/instructeur die vanuit zijn hart van betekenis wil zijn voor onze doelgroep voor het behalen van VCA-certificaat. Graag willen wij dat hij/zij de deelnemers examenproef […]

Basis Op Orde

Basis Op Orde

Nieuwe Rotterdammers wegwijs maken in de stad Buurtwerk, Stichting Attanmia en Vluchtelingenwerk Maasdelta voeren per 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht ‘Basis op orde’ uit. Het samenwerkingsverband informeert nieuwe Rotterdammers over rechten en plichten, (ongeschreven) regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Om prettig te kunnen samenleven, is een gedeelde […]