Skip to main content

Sportactiviteiten

Sporten? Hoewel iedereen ‘weet’ wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt […]

Zorg Verandert

Zorg Verandert

Stichting Attanmia (Cetrum voor Participatie en Burgerschap) organiseert in samenwerking met het landelijk programma Zorg Verandert en het NOOM   een aantal bijeenkomsten over de veranderingen in de zorg. Zoals u al weet heeft de overheid nieuwe beleidskeuzes gemaakt Beperken uitgaven aan zorg Overdracht taken van het rijk naar gemeenten ‘Dichtbij de burger’ Meer beleidsvrijheid voor […]

Weerbaar Opvoeden

Weerbaar Opvoeden

Tegengaan van radicalisering is een kwestie van een goede opvoeding Begin oktober 2015 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de training Weerbaar Opvoeden. In Rotterdam gaan wij met een aantal groepen moeders (100) een verdiepingsslag maken over opvoedingsvraagstukken en in het bijzonder een aantal thema’s rondom radicalisering zoals: jongeren, cultuur en identiteit, ronselen (waar begint het […]